Podział Spółki

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 18 sierpnia 2017r. nastąpił podział przez wydzielenie spółki Polseafood spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KRS 0000062154 („Spółka Dzielona”) poprzez przeniesienie majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej dział handlowy na rzecz Polseafood Trade spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KRS 0000690859 („Spółka Nowo Zawiązana”), w związku z powyższym dotychczasowa działalność handlowa prowadzona będzie obecnie przez Spółkę Nowo Zawiązaną pod firmą:

Polseafood Trade spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Stanisława Więckowskiego 1/7, 70-411 Szczecin
NIP: 8513212639, Regon: 368029719, KRS 0000690859

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z treścią art. 531 §1 Kodeksu spółek handlowych z dniem podziału tj. z dniem 18 sierpnia 2017 roku Spółka Nowo Zawiązana (tj. Polseafood Trade sp. z o.o.) wstępuje w prawa i obowiązki działu handlowego Spółki Dzielonej (tj. Polseafood Sp z o.o. )