Plan podziału spółki

Uprzejmie informujemy, że Zarząd spółki Polseafood Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie ( KRS 0000062154) podjął decyzję o podziale Spółki.

Plan Podziału został przygotowany i uzgodniony na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych.

W związku z tym, że plan podziału z dnia 25 września 2016 nie został zrealizowany w dniu 18 kwietnia 2017 sporządzono drugi plan podziału.

Szczegółowy Plan Podziału Spółki z dnia 18.04.2017 zamieszczamy tutaj.