Podział Spółki

Podział Spółki

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 18 sierpnia 2017r. nastąpił podział przez wydzielenie spółki Polseafood spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KRS 0000062154 („Spółka Dzielona”) poprzez przeniesienie majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej dział handlowy na rzecz Polseafood Trade spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KRS 0000690859 („Spółka Nowo Zawiązana”), w związku z powyższym dotychczasowa działalność handlowa […]