Podział Spółki

Podział Spółki

Uprzejmie informujemy, że Zarząd spółki Polseafood Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie (KRS 0000062154) podjął decyzję o podziale Spółki. Plan Podziału został przygotowany i uzgodniony na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych. Szczegółowy Plan Podziału Spółki zamieszczamy poniżej. Plan Podziału Spółki